Reglement - uitleg route systemen

Diverse systemen:

Fotorit
Van punt A tot punt B rijdt u een route aan de hand van foto’s van wegsituaties De eerste en de laatste foto staan op de juiste plaats, de overige foto’s staan in willekeurige volgorde. U begint bij foto 1 en voert de eronder staande opdracht uit. Vervolgens komt u een van de andere foto’s tegen en voert de daaronder staande opdracht uit, et cetera. Zolang u geen foto tegenkomt, volgt u de doorgaande weg. De gefotografeerde situaties staan rechts van de bereden route of recht voor u. Noteer de letters of getallen van de foto’s die u onderweg tegenkomt in de juiste volgorde in de daarvoor bestemde vakjes op uw controlekaart.

Bol-Pijl
Aan de hand van getekende situaties en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, dient de kortste route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De punt van de pijl dient uiteraard in de aangegeven richting bereden te worden.
Niet elke verkeerssituatie is getekend; soms is de totaalafstand van de start naar een bol-pijlsituatie aangegeven.
De situaties zijn niet op schaal getekend, maar kunnen gestileerd zijn weer gegeven. Dit wil zeggen dat het meer of minder schuin en/of het met bochten lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn. (Zichtbaar) doodlopende wegen, inritten, fietspaden e.d. worden geacht niet aanwezig te zijn en hoeven dus niet getekend te zijn. Als het ter verduidelijking toch getekend is, zal dit aangegeven worden met een blokkeringsstreepje.
Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn. Onverharde wegen zijn getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn).